produkteve

Betainet dhe Sultanët

  • Seria
  • Udhëzues për referencë të kryqëzuar
  • Betainet dhe Sultanët

   Kokamidopropil betainë, CAPB-30, lauramidopropil betainë, LAPB-30, lauril betainë, BS-12, kokamidopropil hidroksisultainë, lauramidopropil hidroksisultainë

   Shiko Modelet
  • Kokamidopropil Betaine (CAPB)

   Kokamidopropil betainë, CAPB-30, 61789-40-0

   Shiko Modelet
  • Lauramidopropil Betaine (LAB)

   Lauramidopropil Betaine, LAPB-30, 4292-10-8

   Shiko Modelet
  • Dodecil Dimetil Betaine (BS-12)

   Lauryl Betaine, Dodecil Dimetil Betaine, 683-10-3

   Shiko Modelet
  • Hidroksisultanë kokamidopropil (CHSB)

   Hidroksisultanë kokamidopropil, 68139-30-0

   Shiko Modelet
  • Lauramidopropil Hidroksisultainë (LHSB)

   Lauramidopropil Hidroksisultainë, 13197-76-7

   Shiko Modelet