produkteve

Alkanolamidet

  • Seria
  • Udhëzues për referencë të kryqëzuar
  • Alkanolamidet

   Dietanolamid i kokosit, Cocamide MEA, Lauramide MEA, Cocamide Metil MEA

   Shiko Modelet
  • Dietanolamid i kokosit (CDEA)

   Dietanolamid i kokosit, CDEA, 68603-42-9

   Shiko Modelet
  • Cocamide MEA (CMEA)

   Cocamide MEA, CMEA,

   Shiko Modelet
  • Lauramide MEA (LMEA)

   Stabilizues i shkumës dhe agjent trashësues, Lauramide MEA, LMEA

   Shiko Modelet
  • Kokamidi metil MEA (CMMEA)

   Kokamidi Metil MEA, CMMEA,

   Shiko Modelet