produkteve

Oksidet e Aminës

  • Seria
  • Udhëzues për referencë të kryqëzuar
  • Oksidi i lauramidopropilaminës (LAO)

   Oksid Lauramidopropilamine, LAO, LAPO, 61792-31-2

   Shiko Modelet
  • Oksidet e Aminës

   Oksid kokamidopropilaminë, CAO, CAPO, oksid lauramidopropilamine, LAO, LAPO, oksid lauril dimetilaminë, LDAO

   Shiko Modelet
  • Oksid lauril dimetil amine (LDAO)

   Oksid lauril dimetil amine, LDAO, 1643-20-5

   Shiko Modelet
  • Oksidi i kokamidopropilaminës (CAO)

   Oksidi i kokamidopropilaminës, CAPO, CAO, 68155-09-9

   Shiko Modelet